Oyggjatíðindi

Lýðarsvegur 19

188 Hoyvík

 

Tlf: 314411

Teldupostur: oyggjat@olivant.fo

Mundgodt: Da dommerstanden gør krav på at stå over lovens bestemmelser

Brellbiti/Mundgodt 5: Når den nuværende, administrerende sorenskriver,Henrik Møller, i kraft av sin stilling rådgav sin chef tilbage i 1993, at anmelde mig for en andens ytringer, er han selvfølgelig bekendt med, menneskeretskonventionens bestemmelser, som både er gældende lov i Danmark og på Færøerne, og når inhabilitet går oppefra og ned, har konstitueret dommer, Henrik Møller, hele tiden været indenfor inhabilitetsskiven. Han har med sin rådgivning til sin chef, tilkendegivet hvad han mener om min person, og det gør ham inhabil, hvad enten hans chef er gået på pension eller ikke.

Skrevet og sammenfattet af Dan Klein, journalist, som del af bog, som er lige om hjørnet:

Der blev rejst en straffesag i mod mig i 1993, med dom den 22. februar 1994, til trods for, at en anden, navngiven person, havde ytret sig til min avis i citatform, som tydeligvis ikke skulle hefte for sin udtalelse til avisen. Dertil kom, at alt som kom i avisen i denne straffesag, allerede havde været fremsat i retten, overfor den samme dommer, som nu krævede mig dømt.

Og selvfølgelig var det dommeren, som havde været efter mig fra første dag i chefredaktørstolen, som havde taget denne usædvanlige afgørelse.

Anklagemyndigheden må dog have erkendt, at man fik mig ikke fængselsdømt på denne sag alene, men så lagde man bare Global-dommen og andre domme, som fundament under straffesagen og håbede derved på, at ingen fattede mistanke om, at dommen i virkeligheden var en dom, som havde ophævet sig selv, men både anklagemyndighed, og dommerstand, var bekendt med de kriminelle forhold, at lånebetingelserne var 1 DM for hvert af lånene, at det gav offentlige subsidier i millionklassen.

Der alvorlige i denne sag er, at både anklagemyndighed, og domstolene, involverede staten med at godkende groft bedrageri for at snyde det offentlige for millioner:

Se link: http://www.oyggjatidindi.com/avduking+danski+staturin+var+vid+i+coverup.html

Før jeg fik straffesagen på nakken, skrev jeg en artikel om et meget principielt dobbeltsalg af en bygning i Torshavn, og gengav citater af navngiven kilde.

Sorenskriver, Joen H. Andreassen, anmeldte undertegnede til anklagemyndigheden, som gjorde det klart fra begyndelsen, at de ikke havde interesse i at retsforfølge manden, som med navn og billede var fremkommet med beskyldningerne. Man ville kun gå efter avisudgiveren, redaktøren/journalisten, som havde skaffet BW spalteplads for sine ytringer.

Dette var klart en krænkelse af journalisters ytringsfrihed iht. EMD (Europæiske Menneskerets konventionerne), som heller ikke blev tillagt nogen væsentlig betydning, hverken af sorenskriveren eller anklagemyndigheden, til trods for, at Danmark, og derved Færøerne, havde underskrevet FN´s bestemmelser og konventionens artikler.

Sorenskriveren fra dengang, Joen H. Andreassen, anførte i avisen, Sosialen, at det var hans stab i domhuset, som bad ham om at anmelde undertegnede. Mellem disse fuldmægtige var også Henrik Møller, som allerede kom til Færøerne i 1993, som senere blev sorenskriver, som jeg påviste, gjorde ham inhabil.

Men lad os lige kigge på hvor dygtig denne sorenskriver er at begrunde sit habile ståsted:

Administrerende sorenskriver, Henrik Møller, afslørede sig selv

Administrerende sorenskriver, Henrik Møller, påviser derefter overfor Den Særlige Klageret j.nr. D-035-10/CFE, dateret 1. september 2010, at han intet kendte til, at han i 1992, skulle have opfordret den daværende sorenskriver at anmelde Dan Klein. Dengang – i 1992, var han bosat og arbejdede i København.

Hvor manden har dette årstal fra (1992), vides ikke, men Henrik Møller ved, at dommen i straffesagen er fra 22. februar 1994, og at han et andet sted længere fremme bevidner, at have arbejdet sammen med forhenværende sorenskriver, som har oplyst, at hans medarbejdere har opfordret ham at anmelde mig. 

Domstolsstyrelsen har oplyst, at Henrik Møller er kommet til Færøernes ret 15. marts 1993, og derfor er konklusionen, at dommerens vidneforklaring er tilbagevist og mortificeret, at han fælder sig selv med modstridende forklaring i kendelse af 22. august 2001 – i sag nr. BS 2/2001.

Møllers begrundelse til den kære om sig selv er, at han i nærværende sag ikke havde gjort noget på en sådan måde, at det kunne rejses tvivl om hans fuldstændige upartiskhed i sagen, han ville dømme i mod mig.

Men kritikken gik på, at han havde opfordret den daværende sorenskriver til at anmelde mig til politiet for en anden persons ytringer, og derfor var han ikke egnet som dommer i nogen sag i mod mig. Han var definitivt inhabil i alle mine sager. Men det nægter han at svare på.

I samme øjeblik, Henrik Møller, havde opfordret sin forhenværende chef, at anmelde mig for en andens ytringer, tilkendegav han overfor sig selv, og alle andre, at jeg ikke havde krav på at få en habil behandling ved hans egen domstol.

Det kom sandelig også at holde stik.

Det betyder derfor også, at sorenskriver, Henrik Møller, var inhabil inden han satte sig at dømme den første sag i mod mig i sag nr. BS 2/2001. Derfor fik Den Særlige Klageret, ikke samme forklaring, dateret 1. september 2010, som han brugte i sin egen kendelse, dateret tilbage til 22. august 2001.

Sorenskriver, Møller, vidste, at hans forklaring fra 2001, holdt ikke en millimeter, men han regnede heller ikke med at blive konfronteret med dette flere år senere:

Selv om dommer, Henrik Møller, bliver konfronteret med sin inhabilitet iht. den rådgivning, han, sammen med andre, har givet sin chef, svarer han udenom da han bliver bedt om at forholde sig om kritikken i sin kendelse. Her vælger dommer,  Henrik Møller, at skrive i sag nr. BS 2/2001, dateret 22. august 2001, kl. 09.30:

”Undertegnede konstituerede dommer var under min og dommer Andreassens samtidige tjeneste ved Retten på Færøerne alene inhabil i forhold til sagsøgte i kraft af ansættelsen som dommerfuldmægtig. Undertegnede konstituerede dommer har ikke på noget tidspunkt befattet mig med nærværende sag på en sådan måde, at det kan rejses tvivl om min fuldstændige upartiskhed i sagen…”

Selvfølgelig havde denne konstituerede dommer, Henrik Møller, ikke befattet sig med sin chef´s straffesag i mod mig. Det var da heller ikke kritikken. Kritikken gik på, at hans egen chef havde oplyst i offentligheden, at hele hans stab, og det må så også være medregnet den konstituerede dommer, Henrik Møller, havde rådgivet chefen til at anmelde mig for en anden persons ytringer.

Sorenskriver, Henrik Møller forklarer i dommen den 22. august 2001, at han, de sidste 6 år har været ansat, som dommer Andreassens fuldmægtig, på hvilken baggrund der alene kan rejses tvivl om hans fuldstændige upartiskhed.

Når man regner bagud med de 6 år, kommer man til 1995, men det går ikke, da dommerfuldmægtig, Henrik Møller, allerede kommer til Færøerne i 1993, at hans chefs straffesag i mod mig første gang bliver pådømt den 22. februar 1994, og da var administrerede sorenskriver, Henrik Møller, allerede, højt rangeret medlem af den færøske dommerstand, og derfor inhabil, uden hensyn til om han var konstitueret den ene eller den anden vej.

Dommeren: Kritikken ikke rettet i mod mig men i mod det danske retssystem

Inden jeg går videre med at belyse de pædagogiske, belærende og opdragende domme, må jeg lige nævne en artikel i den konkurrerende avis, Sosialurin; et levn fra det socialdemokratiske parti, som lavede et interview med sorenskriveren, Joen H. Andreassen, efter at denne havde anmeldt undertegnede for ærekrænkende sigtelser, og som det blev skrevet i anklageskriftet, var artiklerne unavngivne, og ja! Selvfølgelig er det redaktøren, som havde skrevet artiklen, som var begrundet i citater af navngiven kilde, som kom med kritiske holdninger.

Når der kun var en ansat journalist, skal der ikke så forfærdelig meget til for at tænke, hvem skrev artiklerne, men disse dygtige gymnaster i jura, valgte bare at løbe over ”bukken”, og læse artiklen, uden at finde ud af, at de såkaldte ærekrænkende sigtelser blev ytret af Bergur Wardum, som jeg havde interviewet, og derfor også har citeret, både med navn og billede.

Avisen prøvede også det oplagte spørgsmål, om det så ikke kun er citater fra retten?

Sorenskriver, Joen H. Andreassen, siger i interviewet, at det var hans opgave, og ansvar, at forsvare ”rederiet”, og kommer til den erkendelse, at kritikken ikke er rettet i mod ham, men i mod det danske retssystem!?

Men sådanne interviews  kunne man finde dengang den del af pressen ikke helt var hjerneskadet af selvcensur og magtfordrejning af jakkesættene med de mørke mennesker, som meget elegant havde påduttet pressen etiske principper på tyvenes betingelser: Og selvfølgelig den der:  Pass på, at i ikke får samme behandling...

Hel dommerstand  krænker EMD

Når Henrik Møller, i kraft av sin stilling rådgiver sin chef, at anmelde mig for en andens ytringer, er han selvfølgelig bekendt med, menneskeretskonventionens bestemmelser, som både er gældende lov i Danmark og på Færøerne, og når inhabilitet går oppefra og ned, har konstitueret dommer, Henrik Møller, hele tiden været indenfor inhabilitetsskiven. Han har med sin rådgivning til sin chef, tilkendegivet hvad han mener om min person, og det gør ham inhabil, hvad enten hans chef er gået på pension eller ikke.

Med denne kendelse, bekræfter konstituerede dommer, Henrik Møller, at han godt var bekendt med sagen, man havde ikke befattet sig med den på en sådan måde…..  

Det samme gør sig selvfølgelig gældende for alle dommerne i Østre Landsret, som var med på løjerne, samt de dommere, som har beklædt retsinstanserne helt op til Højesteret, hvor hver og en har nægtet for, at den adm. Sorenskriver Henrik Møller, har været inhabil i alle mine sager.

Fakta har man ikke villet beskæftige sig med.

Det må da også kunne siges, at være bemærkelsesværdigt, at den konstituerede dommer, Henrik Møller, ikke var lidt mere nøjagtig, da samme kritik bliver rejst i Domstolsstyrelsen, knap 10 år senere. Her var den nu administrerende sorenskriver, pludselig ikke på Færøerne på det tidspunkt, kritikken blev rejst. En helt anden forklaring end i kendelsen fra sag BS 2/2001.

Selv om sorenskriver, Henrik Møller, her har et stort forklaringsproblem, nægtede hele den danske dommerstand, at se virkeligheden i øjnene.

Hvordan gik det så for en dommer, som iht. sin egen chef, rådgiver ham at anmelde mig for en anden mands ytringer i avisen, og som bagefter bedyrer, at han aldrig har været inhabil.

Ville snyde på vægten: Jule- og nytårslukket, for ikke at give plads til kære

I retsbogen af 18. december 2012 bliver bestemt, at sag nr.: BS 638/2010 skal udsættes til 3. januar 2013, på parternes stillingstagen til berammelse. Retten begrunder, at det har taget så lang tid siden sagens anlæg, men man glemmer, at retten selv har udsat sagen i mere end et år for at vente på dommen, som avisen ikke må referere fra, og derfor er talen om censur, og derved også om en krænkelse af grundlovens § 77, samt krænkelse af artikel 10 i EMD.

Dette bestyrker dog sorenskriver, Henrik Møllers, inhabilitet, da man herefter bevist ønsker at hurtig-behandle denne sag med en afgørelse, dateret 18. december 2012 i retsbogen, som er undertegnede i hænde den 21. december 2012.

Efter denne dag er domhuset også lukket til efter nytår.

Der er ingen mulighed for at få et behørigt forsvar, da det kun lige er tid til at kære afgørelsen samme dag, 18. december 2012. Derved fik man foreløbig sat en kæp i dommerhjulet. Man ville domsforhandle sagen første arbejdsdag i retten efter jule- og nytår, og så var det igen ”god nat” for mit vedkommende, som det jo plejer, men det fik jeg jo alligevel forpurret, selv om det kun var en stakket frist, men den iver, advokater og dommerstand lagde for dagen, for at få mig dømt på den ene eller den anden måde, gav til sidst alligevel pote.

Der vil komme mere af den slags afsløringer.

---------------

http://www.oyggjatidindi.com/ta+alitid+a+statin+fikur+vid+vindinum.html

 

Leinkjur til aðrar Brellbitar:

http://www.oyggjatidindi.com/avduking+danski+staturin+var+vid+i+coverup.html

http://www.oyggjatidindi.com/brellbitin+2+hjunarskilnadur+fekk+onga+realitetsvidgerd+i+skiftiraettinum.html

http://www.oyggjatidindi.com/irflanid+sum+i+veruleikanum+var+eitt+ran.html

Korruptionspolitiet Greco bekæmper snyd og bedrag, har flere ganga henvendt sig kritisk overfor Danmark, om korruption imellem politikere, dommere, og anklarere inden for retsvæsenet.

 

Her er leinkja til Berlinske Tidende:

https://www.b.dk/globalt/korruptionspoliti-er-bekymret-over-danmark-og-skaerper-sag

Danmark udøver sagsbehandling i alternativt samfund på Færøerne:

http://www.oyggjatidindi.com/danmark+udover+ulovlig+alternativ+sagsbehandling+pa+faeroerne.html